Lidové stavby v Rymicích

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Soubor lidových staveb v Rymicích u Holešova

   Kontakt: Tel: 573 395 238, 734 173 889

  • Soubor lidových staveb v Rymicích u Holešova
    Soubor lidových staveb v Rymicích u Holešova

 

V obci Rymice se dochovalo několik pozoruhodných hliněných staveb s doškovými střechami archaického špýcharového typu ( dům s výškou) , které jsou dokladem vývoje půdorysné a hmotové skladby obytného domu v oblasti starého slovanského osídlení.  Rekonstrukce památek lidového stavitelství v Rymicích vytvořila příležitost k muzejní prezentaci hmotných dokladů lidového stavitelství v prostředí, ve kterém lze navodit atmosféru tradiční vesnice východní Hané. Symbiosa expozičně nebo obytně užívaných památek se současnou tváří středomoravské vesnice nabízí neobyčejně poučný obraz pro návštěvníky.

Rezervační areál v Hejnicích leží ve východním cípu vesnice a byl založen na konci 18. století. Jeho půdorysná stopa je zhruba stejná jako v letech 1773-1800, kdy vznikal. Obsahuje několik  neporušených starších typů zemědělských usedlostí, které reprezentují stavební kulturu východní Hané konce 18. století.

Objekt lze po dohodě navšívit celoročně.

(c) Foibos Books s.r.o.