Krkonošské muzeum ve Vrchlabí

  Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury 20. a 21. 7. 2013

  Krkonošské muzeum ve Vrchlabí

  náměstí Míru 222-224, Vrchlabí
  
kontakt: 499 456 758, 499 421 474, his@krnap.cz

Soubor tří štítových domů patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších a je vzácným pozůstatkem původní městské zástavby. Dřevěných domů s podloubím tu původně stálo pět. Tři z nich byly rekonstruovány v letech 1976 - 1980, replika čtvrtého domu s hrázděným štítem vznikla v letech 2009-2010 v rámci projektu Via fabrilis - cesta řemeslných tradic.

V domech dnes sídlí Krkonošské muzeum správy KRNAP. Expozice je zaměřena na lidové umění a umělecké řemeslo, dále pak otevřený depozitář lidového nábytku a historické textilní výroby.

17.9.-24.11.2013 zde bude také otevřena výstava: Hohenelbe/Vrchlabí - proměny města. Na ní budou k shlédnutí srovnávací fotografie zachycující mimo jiné i mizející lidovou zástavbu podhorského městečka s poloroubenými podsíňovými domy, měnícího se v průmyslové centrum regionu.

(c) Foibos Books s.r.o.