Kovárna v Těšanech

   Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury 20. 7. 2013

   Kovárna v Těšanech 
  Objekt spadá pod Technické muzeum v Brně 

  Kontakt: 544 248 713, 724 239 656

Čtyřkřídlý přízemní objekt s dvorem, jehož současná podoba pochází z roku 1700, kdy byla kovárna přestavěna ve stylu venkovského baroka.Původně byla součástí vrchnostenského dvora, který je poprvé připomínán v roce 1377. Dnes je slouží jako expozice kovářství a kolářství, které nabízí i příslušný venkovský interiér. Těžištěm expozice je kovářská dílna, v níž je vybavení a uspořádání, které odpovídá období druhé polovině devatenáctého století. Je tvořena dvouohnišťovou výhní s dvěma původními měchy. Kovárně dominuje široký otevřený komín, kovadlina a kovářský ponk pro práci. Kolářská dílna představuje návštěvníkům základní technologii, typické výrobky a také nářadí dávného řemesla, jež dnes zcela mizí. 

(c) Foibos Books s.r.o.