Kosárna v Karlovicích

   Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury 20. 7. 2013

  Kosárna v Karlovicích 
  Adresa: 792 23 Karlovice ve Slezsku čp. 146
  Kontakt: 554 744 077 (rezervace), kosarna@mubr.cz

  • Kosárna v Karlovicích
    Kosárna v Karlovicích

Zachovalý patrový dům, objek bývalé kosárny, z poč. 18. stol. je úzce spjat se železářskou historií obce. V místech dnešních Karlovic existovala již v druhé polovině 16. století ves s hamry, která zanikla v průběhu třicetileté války. Dnešní Karlovice vznikly poč. 18. stol. Objekt, který si i přes pozdější úpravy dodnes zachoval charakter starých dřevěných slezských staveb, koupilo v roce 1974 bruntálské regionální muzeum.

(c) Foibos Books s.r.o.