Fojtství v Jasenné

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Mikuláštíkovo fojtství č. p. 60 v Jasenné na Moravě

   Kontakt: PhDr. Dana Daňová, tel: 733 161 670

  • Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné na Moravě
    Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné na Moravě

 

Fojtsví čp. 60 v Jasenné se poprvé uvádí v urbáři z roku 1585 jako zákupní rychta s lánem polí a mlýnem. Toto fojtství náleží k nejlépe dochovaným původním stavbám svého druhu na Valašsku a náleží k nejhodnotnějším památkám karpatské kultury nejen na Zlínsku, ale v celém regionu. Kulturní a historická hodnota je dána mimo jiné ojedinělostí fojtských usedlostí zachovaných na původním místě. Od roku 1993 největší soukromé muzeum v ČR s důrazem na uchování kulturního dědictví a záchranu autentické lidové architektury z poloviny 18. století s trvalou expozicí sbírek dokladů hmotné lidové kultury.

Objekt lze po dohodě navšívit celoročně.

(c) Foibos Books s.r.o.