Dům v Břestku

   Komentovaná prohlídka 20. 7. 2013

   Památka lidové architektury Dům čp. 157 v Břestku 
   Dům bude otevřen
   Kontakt:  RNDr. Jindřich Krušina – 734 231 970, Edita Martináková

 

V části zvané „ Záhumní „ nalezneme dům čp. 157 se sklepem  patrně z19. století, který reprezentuje lokální formu lidového stavitelství a nese typické znaky pro podhorskou část Slováckého Dolňácka. Skromné obydlí, situované na úzké parcele v nevýhodné terénní situaci a minimálním hospodářským vybavením svědčí o sociálním postavení původního majitele. Jeden z posledních štítově orientovaných domů původní zástavby v podhůří Buchlovských hor je vybudován z nepáleného zdiva.

Objekt je lze po dohodě navšívit celoročně.

(c) Foibos Books s.r.o.