Dny lidové architektury Ústeckého kraje

Vážení návštěvníci i místní občané, příznivci venkovské architektury, rádi bychom Vás pozvali na Dny lidové architektury Ústeckého kraje, které se uskuteční v týdnu od 16. do 24. července 2016 v regionu Českého Švýcarska, Šluknovska a Lužických hor.

Informační leták v plné velikosti zde

program v plné velikosti zde

 

 

V letošním roce se uskuteční již 4. ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, tentokrát s centrem v Českém Švýcarsku a na Šluknovsku v nejsevernějším koutě naší země, v kraji jedinečných přírodních krás, ale také v krajině mimořádně bohaté na tradiční vesnické stavitelství s mnoha zachovalými unikátními podstávkovými domy.

Zásadním podnětem, jenž vedl ke zrodu myšlenky Dnů lidové architektury, byl úspěšný Rok lidové architektury 2013 vyhlášený pořadateli ze společnosti FOIBOS a Národního památkového ústavu u příležitosti 200. výročí narození Jakuba Bursy, proslulého zednického mistra a lidového umělce působícího v okolí Volyně a Vlachova Březí na Prachaticku, kde také proběhly hlavní vzpomínkové akce. Příznivé ohlasy a řada podobných aktivit na mnoha různých místech, vzniklých spontánně na základě výzvy iniciátorů Roku lidové architektury, vyústily v rozhodnutí pořádat každoročně Dny lidové architektury, termínově spojené právě s datem narození Jakuba Bursy, jímž je 21. červenec. V následujícím roce se ve dnech 14. – 22. července uskutečnily Dny Lidové architektury Libereckého kraje 2014, jejichž úvodní program proběhl na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova a návštěvníci se mohli vydat na putování za lidovými stavbami podél Jizery mezi Turnovem a Semily. Na ně pak navázaly Dny lidové architektury Pardubického kraje 2015 v týdnu mezi 18. – 26. červencem, zahájené při příležitosti jarmarku v muzeu lidových staveb na Veselém Kopci u Hlinska a spojené s poznáváním lidové architektury na Hlinecku kolem řeky Chrudimky. A letos převzal štafetu Dnů lidové architektury Ústecký kraj, ale velmi iniciativně se připojil též sousední Liberecký kraj, jenž svoji hlavní akci uspořádá v sobotu 23. července v areálu expozice na Vísecké rychtě v Kravařích na Českolipsku.   

Dny lidové architektury nebyly a nejsou samoúčelnou akcí, ale mají své hlubší poslání a záměr – oslovit, motivovat a inspirovat zástupce státní správy i samosprávy, odborné instituce a organizace, různé neziskové a občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, specializované firmy a řemeslníky, odborníky i laiky a další aktéry stavební činnosti na venkově k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví; pořadatelé a spolupracující organizace rovněž usilují o to, aby se Dny lidové architektury staly pro širokou veřejnost podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.

V této souvislosti je třeba ještě připomenout, že při příležitosti Dnů lidové architektury byly v letech 2013 až 2015 vydány 4 drobné, ale faktograficky bohaté publikace Lidové stavby Jihočeského kraje, Lidové stavby Moravy a Slezska, Lidové stavby Libereckého kraje a Lidové stavby Pardubického kraje. Tuto řadu letos rozšíří titul Lidové stavby Ústeckého kraje.                 

Centrem letošních Dnů lidové architektury Ústeckého kraje bude obec Lipová nedaleko Šluknova, kde se v sobotu 16. července v 10.00 hodin uskuteční jejich oficiální slavnostní zahájení. Celodenní bohatý doprovodný program zahrne ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních potravin i dalších výrobků, komentované prohlídky expozic památkově obnoveného podstávkového domu a opraveného kostela sv. Šimona a Judy s galerií v podkroví i dalších památek v obci, tematické výstavy, prezentace a přednášky a také možnost posezení s občerstvením, živou hudbu nebo atrakce pro děti. Při této příležitosti dojde symbolicky vodou z místního pramene ke křtu publikace Lidové stavby Ústeckého kraje, která zde bude zájemcům k dispozici. Speciální podrobný program je k dispozici v tištěné formě i na příslušných webových stránkách.

V regionu Českého Švýcarska a Šluknovska během víkendu 16. – 17. 7. i v následujících dnech až do 24. 7. budou mít kromě toho možnost návštěvníci Dnů lidové architektury poznat méně známá pozoruhodná místa a seznámit se s jejich historií a zvláštnostmi, prohlédnout si řadu dalších zajímavých památek vesnického stavitelství a do některých z nich i nahlédnout, absolvovat prohlídky jedinečně zachovalých areálů lidových staveb doprovázené zasvěceným výkladem odborníků či obdivovat unikátním poklady drobné sakrální architektury. Podrobný přehled s harmonogramem všech aktivit je připojen níže. 


Program akcí ke Dnům lidové architektury Ústeckého kraje

v regionu Českého Švýcarska a Šluknovska:

 

  • LIPOVÁ – podstávkový dům čp. 424 a jeho okolí: 16. 7. – slavnostní zahájení a celodenní doprovodný kulturní program, 17. 7. a celý následující týden – prohlídky podstávkového domu a kostela sv. Šimona a Judy s výkladem (viz speciální samostatný program) 

 

  • DOUBICE – Doubické muzeum v čp. 1 uprostřed obce (Spolek přátel Doubice z.s.): 16. – 17. 7. – možnost návštěvy během celého víkendu, následující týden – možnost návštěvy po dohodě na tel. 603 741 974 nebo 603 819 864

   

  • JETŘICHOVICE – nedávno kompletně památkově obnovená usedlost Christiánův dvůr č.e. 107: 23. 7., 15. 00 – komentovaná prohlídka exteriérů i interiérů s odborným výkladem Ing. arch. Tomáše Eflera, který se na rekonstrukci podílel a angažuje se při záchraně podstávkových domů

 

  • KOPEC – udržovaný podstávkový dům čp. 40 v soukromém vlastnictví p. Josefa Moravce v malé osadě poblíž obce Brtníky: 16. – 24. 7. – možnost prohlídky i s nahlédnutím do interiérů a popovídání s majiteli, kdykoliv či po dohodě na tel. 602 255 443

 

  • KRÁSNÁ LÍPA – Dům Českého Švýcarska na náměstí (České Švýcarsko o.p.s.): 1. – 31. 7., denně 9. 00 – 18.00 – výstava Lidové památky Českého Švýcarska + centrální návštěvnické a informační středisko Národního parku České Švýcarsko s expozicemi, bohatě zásobené různými materiály

 

  • RUMBURK – Šmilovského ulice s tkalcovskými domky z konce 18. století nedaleko centra města, vesnická památková rezervace (Spolek přátel Rumburku z.s.): 17. 7., 10.00 – 17.00 – komentované prohlídky areálu s odborným výkladem a návštěva malé expozice v podstávkovém domě čp. 879/27

 

  • STUDENÝ – nevelká osada nedaleko České Kamenice s řadou dochovaných podstávkových domů, v jejím okolí nedávno vytvořeny zásluhou Občanského sdružení pod Studencem z.s. dva okruhy Zážitkové trasy s informačními panely vedoucí romantickou krajinou a spojující drobné půvabné sakrální a pietní památky, výchozím bodem je zachráněná přenesená historická hasičská zbrojnice stojící u silnice poblíž centra obce, v níž je umístěno malé informační centrum: 16. – 17. 7. infocentrum otevřeno celodenně, jinak prohlídka trasy individuální, po dohodě s personálem infocentra možnost návštěvy některých udržovaných podstávkových domů ve vsi   

 

  • VŠEMILY – nevelká osada nedaleko České Kamenice s několika pozoruhodnými památkami – skalní kaple sv. Ignáce: otevřena celodenně, případně po telefonické domluvě s p. Jiřím Suchomelem na tel. 603 978 465, který obývá sousední dům, možnost individuální prohlídky; bývalá stará roubená škola se zvoničkou v soukromém vlastnictvíprohlídka exteriéru; postupně revitalizovaný historický bývalý německý hřbitovindividuální prohlídka; podstávkový dům čp. 79 – manželé Machutovi, tel. 721 386 042 – po dohodě možnost prohlídky        Hlavními pořadateli Dnů lidové architektury Ústeckého kraje jsou FOIBOS BOOKS, NPÚ, Ústecký kraj, TUR Šluknovsko, Obec Lipová, České Švýcarsko o.p.s. Úplný program s podrobnějším komentářem bude zdarma k dispozici v dostatečném předstihu v informačních centrech, muzeích, obcích, restauracích a dalších kulturních zařízeních  a partnerských organizacích v regionu a také na webových stránkách

www.lidove-stavby.cz, www.npu.cz, www.ceskesvycarsko.cz, www.tur-sluknovsko.cz, www.lipova.cz, www.podstudencem.czwww.kr-ustecky.cz, www.mesto-sluknov.cz, www.krasnalipa.cz,  www.npcs.cz aj.  

 

  

 

  


(c) Foibos Books s.r.o.