Dny lidové architektury Ústeckého kraje 2016 v Rumburku

Zveme Vás na zpřístupnění podstávkového domu v Rumburku v neděli 17. července 2016, kde bude zahájena výstava dobových fotografií, expozice textilní výrob na Šluknovsku a další.
Od 15. hodin proběhne komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace. 
Budeme se na Vás těšit
 
Plakát v plné velikosti zde.
 
 

Zpřístupnění podstávkového domu čp. 879/27, 10.00 - 17.00

výstava dobových fotografií a stavebních plánů, historie lokality Scheibe-Gasse, expouice o historii textilní výroby na Šluknovsku, publikace "Lidová architektura v Rumburku a okolí"

komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace. Sraz v 15.00 ve Šmilovského ulici u Parku přátelství. Délka 90 min

Historie ulice a 18 podstávkových domů z 18. století. 

 

RUMBURK – původně stará osada vzniklá při obchodní cestě během kolonizace ve 13. století, posléze se postupně vyvinul v městský celek, jenž se rozrostl zejména v průběhu 18. a 19. století s rozvojem textilního průmyslu, v okrajových částech města je zachována řada památek lidového stavitelství, z nichž nejcennější je pozoruhodný celek roubených a zděných tkalcovských domků z přelomu 18. a 19. století ve Šmilovského ulici, nedaleko centra města, prohlášený roku 1995 vesnickou památkovou rezervací, o nějž pečuje Spolek přátel Rumburku z.s.

(c) Foibos Books s.r.o.