Bývalý vodní mlýn - Dolní Němčí

Otevřeno v rámci Dnů lidové architektury  20. 7. 2013
od 10.00 - 12.00 a 13.00 – 16.00 hod

Jinak je dostupný po telefonické domluvě.

Bývalý vodní mlýn, čp. 105, Dolní Němčí
Kontakt: 
 Marie Ježková , mob. 776 166 118

Soubor památkově chráněných staveb bývalého vodního mlýna z 18. století stojí v Dolním Němčí – Oklukách.  Je jedinečnou památkou svého druhu vzácně dochovanou v původní stavební hmotně i vnějším výrazu stavby. Objekt byl do současné podoby rekonstruován v roce 1998. Část objektu slouží jako místní muzeum, v části je zbudována pivnice. Zařízení mlýnským nářadím je zčásti původní, zčásti posbírané od místních obyvatel. V roce 1914, v době vypuknutí 1. sv. války, mlýn vyhořel. Po skončení války, když se jeho tehdejší majitel Jan Stojaspal vrátil z války upravil vyhořelý mlýn již jako hospodářskou usedlost s chlévy k chovu dobytka.

V současnosti je objekt v majetku obce a slouží jako místní muzeum i zázemí pro konání zajímavých programů, například tradiční vaření trnek.

(c) Foibos Books s.r.o.